Produkter

FOGMASSA SIKACRYL-HM

Ord. pris
Ord. pris
Produktinformation
Latexfog för tätning av fogar runt fönster och dörrar, vägg- och metallpartier, ventil- och rörgenomföringar, samt tätning av springor och sprickor för att förhindra luftläckage.

Användningsområde
Används även för spackling av skarvar, tätning av fogar vid montering av gips-skivor samt lagning och tätning av trähusfasader, t ex vid ommålning. Väl lämpad för reparation av fönsterkittning, limning av cellplastskivor och dylikt.

- God vidhäftning mot betong, tegel, sten, klinker, trä, marmor, aluminium, stål, glas, PVC målade ytor
- Missfärgar inte omgivande material, övermålningsbar med de flesta färger. OBS! Gör förprov
- Kan appliceras ned till +5ºC, är yttorr efter ca 30 min. Genomhärdad efter 1-3 dygn beroende på fogdimension, temp. och luftfuktighet
- Produkten är registrerad och uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA
Användningsområde Inomhus
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +35
Brandklassad God klass E enligt EN 15651-1
Densitet ~ 1,60 kg/l
Färg Vit | Transparent
Förvaringstemperatur (°C) Tål temporär nedfrysning till -15
Hårdhet (shore) 45-50 (28 dagar, +23°C / 50% r.h.)
Innehåll (ml) 300
Kemisk bas Vattendispergerad elastisk fogmassa
Konsistens Mjuk pasta
Lagringstid Min. 24 månader i obruten förpackning vid frostfri lagring
Lösningsmedel Vatten
Material Akryllatex
Nyans Vit | Transparent
Temperaturbeständighet (°C) Ca -30 till +70
Torrhalt (%) Ca 85 | Ca 60
Typ Fogmassa
UV-beständig Ja
Åldringsbeständig (år) Mycket god mot ozon och UV-strålning
Övermålningsbar Ja, med de flesta färger. Förprov rekommenderas vid 2-komp färg
Information saknas
Information saknas