Stäng

Massiva väggar

Det finns flertalet trygga och beprövade konstruktioner för att bygga din massiva vägg. Vi säljer de konstruktioner och produkter vi anser ger dig flest fördelar som kund.

Den massiva väggens stora fördelar är främst låga underhållskostnader samt god driftsekonomi. Ser man till den totala kostnaden för både material och arbete samt framtida underhållskostnader, framstår den massiva väggen som ett självklart val.  

Vi arbetar med lösningar baserat på de vanligaste återkommande material på marknaden så som lättklinker, lättbetong och tegel.