Stäng

Ekonomi och miljö

 TIPS INFÖR DIN FASADRENOVERING!

- Äldre ytterväggar som byggdes under miljonprogrammet uppnår med enkla  medel samma     goda isoleringsvärden som dagens nybyggda väggar
- Du får upp klassificeringen i din energideklaration och ökar värdet
- Inomhusklimatet blir mer behagligt och jämnare under året
- Ny fasad och anpassad underhållsplan håller nere kommande kostnader